Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S. A.

Dane Spółki
Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A.
Siedziba Katowice
Adres ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice
Telefon +48 32 255 39 01
Adres poczty elektronicznej hpr@hprsa.com.pl
Strona internetowa www.hprsa.com.pl
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000055892
Numer NIP 954-21-84-627
Kapitał zakładowy 635.000 PLN (opłacony w całości)Aktualności
2020-05-22 10:00 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34 , działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2020-05-22 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34
Porządek obrad