Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S. A.

Dane Spółki
Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A.
Siedziba Katowice
Adres ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice
Telefon +48 32 255 39 01
Adres poczty elektronicznej hpr@hprsa.com.pl
Strona internetowa www.hprsa.com.pl
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000055892
Numer NIP 954-21-84-627
Kapitał zakładowy 635.000 PLN (opłacony w całości)Aktualności
2024-04-29 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad
2023-04-06 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r., o godz. 11:30, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad
2022-03-18 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad
2021-03-12 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2021-04-08 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad
2021-02-22 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2021-02-05 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2021-02-02 Na podstawie decyzji z dnia 01.02.2021r Spółka uzyskała Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju tytułem wsparcia dla MŚP z "Tarczy Finansowej 2.0".
2021-01-21 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-12-30 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-24 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-05-22 Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34 , działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2020-05-22 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34
Porządek obrad
PFR Polski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego &quotTarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR SA.