Cennik rehabilitacyjny na 2019r.

 1. Ceny turnusów rehabilitacyjnych za osobę w pok. 2-os. oraz pokoju typu studio.
  L.p. Terminy turnusów rehabilitacyjnych Odpłatność za 14-dniowy turnus Osobodzień z rehabilitacją
  uczestnik (z rehabilit.) opiekun (bez rehabilit.)
  2 2019-06-01 - 2019-06-14 1 580,00 zł 1 510,00 zł 113,00 zł
  3 2019-06-16 - 2019-06-29 1 670,00 zł 1 600,00 zł 119,00 zł
  4 2019-07-01 - 2019-07-14 1 750,00 zł 1 680,00 zł 125,00 zł
  5 2019-07-16 - 2019-07-29 1 820,00 zł 1 750,00 zł 130,00 zł
  6 2019-07-31 - 2019-08-13 1 820,00 zł 1 750,00 zł 130,00 zł
  7 2019-08-15 - 2019-08-28 1 750,00 zł 1 680,00 zł 125,00 zł
  8 2019-08-30 - 2019-09-12 1 600,00 zł 1 530,00 zł 114,00 zł

  * Cena za pobyt uczestnika turnusu zawiera: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja - serwowane) opieka lekarska i pielęgniarska, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze od poniedziałku do piątku), program rekreacyjno - wypoczynkowy: ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek powitalny i pożegnalny z poczęstunkiem i muzyką na żywo, biesiady, konkursy, turnieje, wycieczka autokarowa po wyspie Wolin.

  * Cena za pobyt opiekuna nie obejmuje kosztów zabiegów rehabilitacyjnych.

 2. Dopłata do pokoju jednoosobowego
  Termin Dopłata za 14 dni pobytu Dopłata za os/dzień
  od 2019-06-01 do 2019-06-15 196,00 zł 14,00 zł
  od 2019-06-16 do 2019-06-30 252,00 zł 18,00 zł
  od 2019-07-01 do 2019-07-15 280,00 zł 20,00 zł
  od 2019-07-16 do 2019-07-30 308,00 zł 22,00 zł
  od 2019-07-31 do 2019-08-14 308,00 zł 22,00 zł
  od 2019-08-15 do 2019-08-29 280,00 zł 20,00 zł
  od 2019-08-30 do 2019-09-12 252,00 zł 18,00 zł
 3. Odpłatność za dziecko do lat 12 z 1/2 wyżywienia i odrębne spanie (decyduje rok urodzenia) - 80% wartości skierowania
 4. Odpłatność za dziecko do lat 12 z 1/2 wyżywienia i wspólne spanie (decyduje rok urodzenia) - 65% wartości skierowania
 5. Odpłatność za pełne wyżywienie i wspólne spanie - 83% wartości skierowania
 6. Dziecko do lat 3 (bez odrębnego łóżka i wyżywienia) – opłata ryczałtowa: 10,- zł. /za 1 dzień pobytu
 7. Dopłata za dietę bezglutenową: 80,- zł/turnus
Informacje dodatkowe
 1. Turnus rozpoczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu i kończy kolacją w dniu wyjazdu
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie:
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania na turnus od lekarza rodzinnego lub specjalisty
  • aktualnej informacji o stanie zdrowia
  Dla osób nie posiadającej w/w dokumentów - obowiązuje cennik wczasowy.
 3. Opłata za świadczenia niewykorzystane nie jest zwracana
 4. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która płatna jest na miejscu w ośrodku - wg ustalonej stawki RM w Dziwnowie
 5. Przy rezerwacji obowiązuje konieczność wpłaty zaliczki (zadatku) w kwocie: 200,- zł/osobę.
  Wpłata pozostałej części należności winna być uregulowana przelewem na rachunek bankowy, ewentualnie kartą płatniczą lub gotówką na miejscu w ośrodku w terminie do 3 dni od przyjazdu.
 6. Ewentualna rezygnacja z turnusu (pobytu) winna być złożona na piśmie z zachowaniem n/w terminów (obowiązuje data wpływu do organizatora). W przypadku rezygnacji z turnusu (pobytu) w terminie:
  1. nie krótszym niż 35 dni przed rozpoczęciem pobytu- zadatek zwracany jest po potrąceniu 10%, lecz nie mniej niż 20 zł
  2. nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zadatek zwracany jest po potrąceniu 50% wartości
  3. krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zadatek nie podlega zwrotowi
 7. Wspólne spanie – dodatkowa osoba w pokoju na wersalce
 8. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie roku w przypadku zmiany podatku VAT lub znacznego wzrostu cen nośników energetycznych
 9. Parking na terenie ośrodka, niestrzeżony - bezpłatnie
 10. Na turnusie rehabilitacyjnym mogą samodzielnie przebywać osoby z ustabilizowanym stanem zdrowia, zdolne do samoobsługi
 11. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
 12. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy
  GETIN BANK S.A. II O/Katowice nr 13 1560 1111 0000 9070 0003 3103
  .
  Na przelewie koniecznie należy podać termin pobytu i dane osoby, na którą należy wystawić fakturę VAT oraz jakiego typu pobytu dotyczy wpłata, to jest pobytu rehabilitacyjnego (z zabiegami) czy pobytu wczasowego (bez zabiegów).